czwartek, 4 marzec 2021
Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Program profilaktyczny
Program wychowawczy
Biblioteka szkolna
Pedagag szkolny
Organizacja roku szkolnego
PODRĘCZNIKI
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 08.10.2017 22:39:37
Powrót do aktualnego wyglądu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W KATOWICACH

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

40-749 Katowice, uL. Bielska 14

Telefon/fax: (032) 255 62 07

E-mail : sp48katowice@op.pl

Strona internetowa:  

http://www.murckisp48.edupage.org/

http://www.sp48.o12.pl/

SEKRETARIAT SZKOŁY
czynny codziennie w godzinach: 730 - 1530

INTENDENTKA
pracuje w godzinach: 800 - 1400
Cena obiadu: 3,00 zł

GABINET HIGENY SZKOLNEJ
Wtorek: 730 - 1330
Czwartek: 730 - 1130

ŚWIETLICA SZKOLNA
funkcjonuje w godzinach: 600 - 1700

NIP: 954 - 23 - 41 - 647
Regon: 000722667

Organ prowadzący: gmina Katowice

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

Szkoła Podstawowa Nr 48 została powołana dnia 1 stycznia 1993r. na mocy uchwały nr XLII/269/93 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31 sierpnia 1992r. w sprawie powołania miejskich szkół podstawowych oraz przekształcona dnia 1 września 1999r. w sześcioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 na podstawie uchwały Nr VIII/66/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15 marca 1999r. w sprawie reorganizacji szkół podstawowych na terenie miasta Katowice w związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego.

wytworzył: Sekretarz SP48 (08-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-10-2017)

Strona wyświetlona: 72095 razy

https://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.sp48.o12.pl