czwartek, 4 marzec 2021
Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Program profilaktyczny
Program wychowawczy
Biblioteka szkolna
Pedagag szkolny
Organizacja roku szkolnego 2010/2011
PODRĘCZNIKI
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 14.10.2011 15:46:15
Powrót do aktualnego wyglądu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W KATOWICACH

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

40-749 Katowice, uL. Bielska 14

Telefon/fax: (032) 255 62 07 , (032) 351 40 63

E-mail : sp48katowice@op.pl

Strona internetowa:  

http://www.murckisp48.edupage.org/

http://www.sp48.o12.pl/

SEKRETARIAT SZKOŁY
czynny codziennie w godzinach: 730 - 1530

INTENDENTKA
pracuje w godzinach: 745 - 1245
Cena obiadu: 3,00 zł

GABINET HIGENY SZKOLNEJ
czynny codziennie w godzinach: 800 - 1200

ŚWIETLICA SZKOLNA
funkcjonuje w godzinach: 645 - 1645

NIP: 954 - 23 - 41 - 647
Regon: 000722667

Organ prowadzący: gmina Katowice

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

Szkoła Podstawowa Nr 48 została powołana dnia 1 stycznia 1993r. na mocy uchwały nr XLII/269/93 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31 sierpnia 1992r. w sprawie powołania miejskich szkół podstawowych oraz przekształcona dnia 1 września 1999r. w sześcioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 na podstawie uchwały Nr VIII/66/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15 marca 1999r. w sprawie reorganizacji szkół podstawowych na terenie miasta Katowice w związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego.

wytworzył: Sekretarz SP48 (14-10-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (14-10-2011)

Strona wyświetlona: 72093 razy

https://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.sp48.o12.pl