czwartek, 4 marzec 2021
Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 08.09.2005 15:17:29
Powrót do aktualnego wyglądu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W KATOWICACH

Nazwa szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 48

40-749 Katowice

UL. Bielska 14

Telefon: (32) 255 62 07

Fax: (32) 255 62 07

E-mail : sp48katowice@op.pl

Godziny pracy sekretariatu: 7:00 - 15:30

NIP: 954 – 23 – 41 – 647

Regon: 000722667

Organ prowadzący: gmina Katowice

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

Szkoła Podstawowa Nr 48 została powołana dnia 1 stycznia 1993r. na mocy uchwały nr XLII/269/93 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31 sierpnia 1992r. w sprawie powołania miejskich szkół podstawowych oraz przekształcona dnia 1 września 1999r. w sześcioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 na podstawie uchwały Nr VIII/66/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15 marca 1999r. w sprawie reorganizacji szkół podstawowych na terenie miasta Katowice w związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego.

|

Strona wyświetlona: 72091 razy

https://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.sp48.o12.pl