czwartek, 4 marzec 2021
Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 08.09.2005 12:14:39
Powrót do aktualnego wyglądu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W KATOWICACH

Nazwa szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 48

W KATOWICACH

UL.BIELSKA 14

Telefon : (32) 255 62 07

Fax: (32) 255 62 07

NIP : 954 – 23 – 41 – 647

Regon: 000722667

E-mail : sp48katowice@op.pl

Godziny pracy sekretariatu: 7:00 - 15:30

Organ prowadzący : GMINA KATOWICE

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY

SZKOŁA REALIZUJE CELE I ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I PRZEPISACH WYDANYCH NA JEJ PODSTAWIE, UWZGLĘDNIAJĄCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROGRAM PROFILAKTYKI DOSTOSOWANY DO POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW I POTRZEB ŚRODOWISKA.

Szkoła Podstawowa Nr 48 została powołana dnia 1 stycznia 1993r. na mocy uchwały nr XLII/269/93 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31 sierpnia 1992r. w sprawie powołania miejskich szkół podstawowych oraz przekształcona dnia 1 września 1999r. w sześcioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 na podstawie uchwały Nr VIII/66/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15 marca 1999r. w sprawie reorganizacji szkół podstawowych na terenie miasta Katowice w związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego.

|

Strona wyświetlona: 72086 razy

https://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.sp48.o12.pl