czwartek, 4 marzec 2021
Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Program wychowawczo-profilaktyczny
Biblioteka szkolna
Pedagag szkolny
Organizacja roku szkolnego
PODRĘCZNIKI
Aktualności
Psycholog szkolny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry i archiwa
Kontrole
Praca
Koła zainteresowań
Harmonogram cotygodniowych dyżurów nauczycieli
Informacja o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Rejestry i archiwa

 Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


SZKOŁA PODSTAWOWA PROWADZI

 • księgę ewidencji dzieci

 • księgę uczniów

 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły oraz ich duplikatów

 • ewidencję wydanych zaświadczeń OKE

 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów

 • rejestr wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

 • rejestr zaświadczeń wydanych przez Komisje Kwalifikacyjną

 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

 • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły

 • rejestr wypadków

 • rejestr chorób zawodowych

 • rejestr wydanych kart rowerowych

 • rejestr pracowników

 • ewidencję akt osobowych pracowników

 • rejestr praktyk studenckich

 • rejestr zamówień publicznych

 • rejestr upoważnień

 • rejestr skarg i wniosków

 • rejestr korespondencji

 • księgi inwentarzowe

 • księgę druków ścisłego zarachowania

 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji

 • ewidencję środków czystości, środków nietrwałych

 • ewidencję przejazdów służbowych oraz opłat pocztowych

Sposoby i zasady udostępniania danych
Dane z rejestrów ewidencji udostępniane są według zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (na wniosek) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności (doc)

wytworzył: Jaromin Elżbieta, Sekretariat SP48 (28-06-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (28-06-2019)

Strona wyświetlona: 1351 razy

https://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.sp48.o12.pl