czwartek, 4 marzec 2021
Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Program wychowawczo-profilaktyczny
Biblioteka szkolna
Pedagag szkolny
Organizacja roku szkolnego
PODRĘCZNIKI
Aktualności
Psycholog szkolny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry i archiwa
Kontrole
Praca
Koła zainteresowań
Harmonogram cotygodniowych dyżurów nauczycieli
Informacja o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia
40-749 Katowice, ul. Bielska 14

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

W sprawach dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania szkoły, skarg, propozycji i wniosków dyrekcja szkoły przyjmuje według następującego harmonogramu:

- Dyrektor Szkoły - J. Kurzeja-Jopek 1415 - 1515 w każdy poniedziałek
- Wicedyrektor Szkoły - I. Limańska  1430 - 1530 w każdy wtorek

wytworzył: Sekretarz SP48 (20-01-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (20-01-2016)

Strona wyświetlona: 2177 razy

https://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.sp48.o12.pl