czwartek, 4 marzec 2021
Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Program wychowawczo-profilaktyczny
Biblioteka szkolna
Pedagag szkolny
Organizacja roku szkolnego
PODRĘCZNIKI
Aktualności
Psycholog szkolny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry i archiwa
Kontrole
Praca
Koła zainteresowań
Harmonogram cotygodniowych dyżurów nauczycieli
Informacja o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Działając  na podstawie   § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603 z późn. zm.) na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910) ustalam dla uczniów naszej szkoły 8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych przypadających  w następujących terminach:

- 04.01.2021 r. 
- 05.01.2021 r.
- 2 dni w czasie rekolekcji wielkopostnych
- 25.05.2021r., 26.05.2021r., 27.05.2021r. (egzaminy ósmoklasisty)
- 04.06.2021r.

Organizacja pracy szkoły w tych dniach wynikać będzie z rozeznania potrzeb rodziców w tym zakresie.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
25.05 - 27.05.2021 r.

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI I KONSULTACJI

21-25.09.2020 r. - spotkania w sali gimnastycznej wg ustalonego harmonogramu
26.10.2020 r. - spotkania on-line
23.11.2020 r. - konsultacje
17.12.2020 r. - spotkania on-line
26-29.01.2021 r. - spotkania w sali gimnastycznej wg ustalonego harmonogramu
15.03.2021 r. - spotkania on-line
26.04.2021 r. - konsultacje
24.05.2021 r. - spotkania on-line

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania szkoły, skarg, propozycji i wniosków dyrekcja szkoły pełni dyżur telefoniczny dla rodziców według następującego harmonogramu:

Dyrektor Szkoły - J. Kurzeja-Jopek
poniedziałek: 14.00 - 15.00
środa: 14.00 - 15.00
Wicedyrektor Szkoły - I. Limańska
wtorek: 14.00 - 15.00
czwartek: 14.30 - 15.30

UBEZPIECZENIE

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Viena Insurance Group Oddział w Katowicach
- Agencja Ubezpieczeniowa ASA w Tychach, ul. Budowlanych 41

ROZKŁAD LEKCJI I PRZERW

0800 - 0845

10 minut

0855 - 0940

10 minut

0950 - 1035

10 minut

1045 - 1130

15 minut

1145 - 1230

15 minut

1245 - 1330

15 minut

1345 - 1430

10 minut

1440 - 1525

10 minut

1535 - 1620

10 minut

wytworzył: Elżbieta Jaromin, Sekretarz Szkoły (02-12-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (02-12-2020)

Strona wyświetlona: 16248 razy

https://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.sp48.o12.pl