czwartek, 4 marzec 2021
Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Program wychowawczo-profilaktyczny
Biblioteka szkolna
Pedagag szkolny
Organizacja roku szkolnego
PODRĘCZNIKI
Aktualności
Psycholog szkolny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry i archiwa
Kontrole
Praca
Koła zainteresowań
Harmonogram cotygodniowych dyżurów nauczycieli
Informacja o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

PLAN FINANSOWY

 

Pobierz pliki:

Plan finansowy pierwotny SP48 na rok 2020 (pdf)

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Strona internetowa : https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

wytworzył: Elżbieta Jaromin, Sekretarz SP48 (26-02-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (26-02-2020)

Strona wyświetlona: 6292 razy

https://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.sp48.o12.pl