czwartek, 4 marzec 2021
Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Program wychowawczo-profilaktyczny
Biblioteka szkolna
Pedagag szkolny
Organizacja roku szkolnego
PODRĘCZNIKI
Aktualności
Psycholog szkolny
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry i archiwa
Kontrole
Praca
Koła zainteresowań
Harmonogram cotygodniowych dyżurów nauczycieli
Informacja o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W KATOWICACH

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

40-749 Katowice, uL. Bielska 14

Telefon/fax: (032) 255 62 07

E-mail : sp48katowice@op.pl

Strona internetowa:  www.sp48.eu/

BIP: www.sp48.o12.pl/

SEKRETARIAT SZKOŁY
poniedziałek:  7.30 - 15.40
wtorek:   7.30 - 15.40
środa:   7.30 - 15.40
czwartek:  7.30 - 15.30
piątek:   7.30 - 15.00

INTENDENTKA
pracuje w godzinach: 8.00 - 14.00
Cena obiadu: 3,00 zł

GABINET HIGENY SZKOLNEJ
środa:   12.30 - 15.05
piątek: 7.30 - 15.00

ŚWIETLICA SZKOLNA
funkcjonuje w godzinach: 6.00 - 16.30

NIP: 954 - 23 - 41 - 647
Regon: 000722667

Organ prowadzący: gmina Katowice

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

Szkoła Podstawowa Nr 48 została powołana dnia 1 stycznia 1993r. na mocy uchwały nr XLII/269/93 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31 sierpnia 1992r. w sprawie powołania miejskich szkół podstawowych oraz przekształcona dnia 1 września 1999r. w sześcioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 na podstawie uchwały Nr VIII/66/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15 marca 1999r. w sprawie reorganizacji szkół podstawowych na terenie miasta Katowice w związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego.

UCHWAŁA NR XLIX/993/17 RADY MAISTA KATOWICE  z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach (pdf
)

wytworzył: Jaromin Elżbieta, Sekretariat SP48 (08-10-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (08-10-2020)

Strona wyświetlona: 72067 razy

https://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.sp48.o12.pl